سیروان دانلود من خدایی دارم ، که در این نزدیکی است نه در آن بالاها مهربان ، خوب ، قشنگ چهره اش نورانیست گاهگاهی سخنی می گوید ، با دل کوچک من، ساده تر از سخن ساده من او مرا می فهمد ، او مرا می خواند ، او مرا می خواهد … منتظر نظرات گرمتان هستم.با تشکر http://sirwan2020.mihanblog.com 2020-09-25T03:46:25+01:00 text/html 2019-11-14T07:41:04+01:00 sirwan2020.mihanblog.com سید حامد موسوی علل پنهان بودن اسرار پس از مرگ http://sirwan2020.mihanblog.com/post/320 <b>آنچه را که مردگان دیدند اگر شما می دیدید ، ناشکیبا و می ترسیدید ، و می شنیدید و فرمان می بردید ولی آنچه آنها مشاهده کردند بر شما پوشیده است و نزدیک است که پرده ها فروافتد . گرچه حقیقت را به شما نیز نشان دادند ، اگر به درستی بنگرید ، و ندای حق را به گوش شما رساندند ، اگر خوب بشنوید ! و به راه راست هدایتتان کردند ، اگر هدایت بپذیرید ! راست می گویم ، مطالب عبرت آموز اندرز دهنده را آشکار دیدید و از حرام الهی نهی شدید ، و پس از فرشتگان آسمانی ، هیچ کس جز انسان ، فرمان خداوند را ابلاغغ نمی کند .</b><div><b>ترجمه خطبه 20 نهج البلاغه&nbsp;</b></div> text/html 2014-01-12T13:14:20+01:00 sirwan2020.mihanblog.com سید حامد موسوی ترتیل جزء 30 قرآن کریم با صدای علی پرهیزگار + دانلود http://sirwan2020.mihanblog.com/post/268 <div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">دانلود&nbsp;ترتیل جزء 30 قرآن کریم با صدای علی پرهیزگار</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">با کیفیت عالی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">mp3</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b>دانلود حزب 1 و 2 و 3 و 4 جزء 30 قرآن کریم</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div> text/html 2014-01-05T15:09:47+01:00 sirwan2020.mihanblog.com سید حامد موسوی دانلود فیلم سیاحت غرب 2 - life after death movie download http://sirwan2020.mihanblog.com/post/267 <div align="center"><br><font size="3"><b>دانلود رایگان سیاحت غرب 2</b></font></div><div align="center"><font size="3"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="3"><b>life after death movie download</b></font></div><div align="center"><font size="3"><b>&nbsp;<br></b></font><br><img src="http://pro.uploadpa.com/?file=138893605567606_Untitled.png" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><font size="2"><b><br>حجم : 309 مگابایت<br></b></font></div> text/html 2013-12-31T09:57:13+01:00 sirwan2020.mihanblog.com سید حامد موسوی فیلم روضه طفلان مسلم با صدای مرحوم کافی + لینک دانلود http://sirwan2020.mihanblog.com/post/266 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>دانلود فایل تصویری روضه طفلان مسلم - مرحوم کافی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">حجم : 102 مگابایت</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div> text/html 2013-12-08T11:50:05+01:00 sirwan2020.mihanblog.com سید حامد موسوی تصاویری بسیار زیبا از طبیعت شهرستان سیروان http://sirwan2020.mihanblog.com/post/263 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://pro.uploadpa.com/?file=138650455055730_sirwan2020.mihanblog (5).jpg" alt=""></div> text/html 2013-11-16T11:27:12+01:00 sirwan2020.mihanblog.com سید حامد موسوی دانلود روضه حضرت عباس(ع) - مرحوم کافی http://sirwan2020.mihanblog.com/post/262 <div><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">دانلود روضه حضرت عباس(ع) - مرحوم کافی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">حجم : 1.11 مگابایت</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://pro.uploadpa.com/?file=138460184148751_1340393190.jpg"></div> text/html 2013-11-16T11:15:30+01:00 sirwan2020.mihanblog.com سید حامد موسوی دانلود روضه حضرت علی اکبر - مرحوم کافی http://sirwan2020.mihanblog.com/post/261 <div><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">دانلود روضه حضرت علی اکبر - مرحوم کافی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">حجم : 98/ . &nbsp;مگابایت</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://pro.uploadpa.com/?file=138460184148751_1340393190.jpg" alt=""></div> text/html 2013-10-18T10:36:36+01:00 sirwan2020.mihanblog.com سید حامد موسوی روضه حضرت عباس(ع) http://sirwan2020.mihanblog.com/post/260 <div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">روضه حضرت عباس(ع)</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">mp3</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">داستان مسلمان و شیعه شدن یک خانواده مسیحی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>حجم : 8.57 مگابایت</b></font></div> text/html 2013-10-11T08:43:36+01:00 sirwan2020.mihanblog.com سید حامد موسوی دانلود دعای ندبه http://sirwan2020.mihanblog.com/post/259 <div><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">دانلود فایل صوتی دعای ندبه</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">mp3</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>حجم : 12.09 مگابایت</b></font></div> text/html 2013-10-10T18:45:38+01:00 sirwan2020.mihanblog.com سید حامد موسوی دانلود دعای توسل http://sirwan2020.mihanblog.com/post/258 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">دانلود فایل صوتی دعای توسل</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">mp3</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>حجم : 12.36 مگابایت</b></font></div> text/html 2013-10-09T16:29:54+01:00 sirwan2020.mihanblog.com سید حامد موسوی دانلود دعای توفیق http://sirwan2020.mihanblog.com/post/257 <div><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">دانلود فایل صوتی دعای توفیق</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">حجم : 2.47 مگابایت</font></b></div> text/html 2013-10-09T16:18:22+01:00 sirwan2020.mihanblog.com سید حامد موسوی دانلود حدیث کساء http://sirwan2020.mihanblog.com/post/256 <div><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">دانلود فایل صوتی حدیث کساء</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">حجم : 5.31 مگابایت</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div> text/html 2013-08-29T07:01:10+01:00 sirwan2020.mihanblog.com سید حامد موسوی دانلود تلاوت سوره ی احزاب با صدای استاد عبدالباسط http://sirwan2020.mihanblog.com/post/251 <div><br></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: center;"><b><font size="3">دانلود تلاوت سوره ی احزاب توسط استاد عبدالباسط</font></b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: center;"><b><font size="3">(آیات21 الی 48)</font></b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: center;"><b><font size="3">محل تلاوت : کویت</font></b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: center;"><img src="http://uploadpa.com/beta/12/b30bc6g119fz86rxq64.jpg" style="max-width: 500px;"></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: center;"><b><font size="2">حجم : 10.3 مگابایت</font></b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: center;"><b><font size="2">مدت زمان : 30.10 دقیقه</font></b></div></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div> text/html 2013-08-28T08:34:43+01:00 sirwan2020.mihanblog.com سید حامد موسوی دانلود تلاوت سوره ی حج با صدای استاد عبدالباسط http://sirwan2020.mihanblog.com/post/250 <div><br></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><b><font size="3">دانلود تلاوت سوره ی حج توسط استاد عبدالباسط</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">(آیات1 الی 29)</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">محل تلاوت : کویت</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uploadpa.com/beta/12/b30bc6g119fz86rxq64.jpg" style="max-width: 500px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">حجم : 10.2 مگابایت</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">مدت زمان : 29.44 دقیقه</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div></div></div> text/html 2013-08-28T03:59:02+01:00 sirwan2020.mihanblog.com سید حامد موسوی دانلود تلاوت سوره های حجرات و بروج با صدای استاد عبدالباسط http://sirwan2020.mihanblog.com/post/249 <div><br></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><b><font size="3">دانلود تلاوت سوره های حجرات و بروج توسط استاد عبدالباسط</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">محل تلاوت : کویت</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uploadpa.com/beta/12/b30bc6g119fz86rxq64.jpg" style="max-width: 500px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">حجم : 9.89 مگابایت</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">مدت زمان : 28.42 دقیقه</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div></div></div>